Transport

En stark nordisk expertis inom infrastrukturprojekt

Oavsett om du behöver unika designlösningar eller en partner i ett fullständigt projektgenomförande, har vi idealiska förutsättningar att leverera tjänster inom hela transportsektorn. Vi erbjuder avancerade och skräddarsydda lösningar för järnväg, väg och i underjordiska projekt.

Vi är en lokal partner med erfarenhet från några av världens mest kända transportprojekt. Med innovativ inställning till unika utmaningar, levererar vi effektivt, med säkerhet och miljö som högsta prioritet.

Med Pöyrys modell för projektgenomförande i grunden, möjliggör vi en intelligent transportinfrastruktur som möter framtidens krav.