Pappersindustrin

Pappersindustrin

Globala trender påverkar den globala pappersindustrin och kräver förändring. Nya typer av fiberbaserade produkter ersätter plastmaterial och öppnar upp nya möjligheter. Hur dra nytta av denna förändring?

Vi hjälper våra kunder från projektidé till genomförande och uppstart, som rådgivare i de tidiga stadierna av ett investeringsobjekt och senare som partner i förstudie, förprojektering och genomförande av nybyggnation eller ombyggnad. I nära samarbete med kunden tar vi med oss bästa branschpraxis till projektet med hjälp av nästan sex årtionden av erfarenhet från att utforma och genomföra pappersbruksprojekt.

Förutom de stora projekten finns vi till hands lokalt för att stödja den dagliga driften och de mindre projekten. Detta görs möjligt tack vare vårt omfattande nätverk av kontor med projekteringsresurser och experter.

Våra kompetensområden inom pappersproduktion omfattar

  • Arbetsmiljö
  • Pappersteknik
  • Mekanisk och kemisk massa
  • Returfiber
  • Tryckpapper
  • Finpapper
  • Kartong och papper för förpackningar
  • Mjukpapper

Vi hjälper våra kunder att uppnå sina mål under projektets hela livscykel samtidigt som vi ökar produktionseffektiviteten och minskar koldioxidutsläppen. Detta blir möjligt tack vare vår förståelse för hela värdekedjan – råvara, logistik, processvägar, teknik och marknad.

80%

Vi har projekterat 80% av världens snabbaste pappersmaskiner