Massaindustrin

Massaindustrin

Den globala efterfrågan på massa förändras och massaindustrin måste vara med i den förändringen för att nå fortsatt hållbar utveckling. Vilka möjligheter till biobaserade lösningar och tillvaratagande av fiberns mångsidighet har ditt företag?

Vi arbetar med våra kunder från de första marknads- och idéstudierna, via förstudier och förprojekt till genomförandeprojekt och uppstartsstöd, och arbetar både med helt nya ”greenfield”-fabriker och med ombyggnader i existerande anläggningar. Vi erbjuder också effektivitetsstudier där vi stödjer våra kunder i att jämföra produktionskostnader med konkurrenter och att ge förbättringsförslag.

Vi har resurser att ansvara för mycket stora projekt, men kan också erbjuda nyckelpersoner för våra kunders projektorganisationer eller ta ansvar för mindre delar i ett projekt. Vi arbetar så flexibelt som situationen kräver.

90%

Vi har arbetat med nio av världens tio största massabruksprojekt

Med fokus på nytänkande och ständig utveckling av branschen använder vi vår långa erfarenhet av industrins villkor och teknologier. Våra kunders långsiktiga konkurrenskraft är det yttersta målet för vår verksamhet. Med nära sex decenniers och fyra hundra projekts erfarenhet av planering, projektering och byggnation av nya och ombyggda massabruk, har vi utvecklat en gedigen kompetens som kommer våra kunder till del.

Våra kompetensområden inom massabruksteknik omfattar

  • Arbetsmiljöfrågor
  • Vedgård
  • Fiberlinje och torkmaskin
  • Blekning
  • Kemikalieåtervinning
  • Vatten- och avloppsystem
  • Miljöfrågor
  • Energiproduktion
  • Bioenergi

Vi hjälper våra kunder att uppnå sina mål under projektets hela livscykel samtidigt som vi har kompetensen att hjälpa kunden att förbättre produktionseffektivitet och minska koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan. Detta blir möjligt tack vare vår förståelse för hela värdekedjan – råvara, logistik, processvägar, teknik och marknad.