Massa & Papper

Massa & Papper

I mer än 50 år har Pöyry framgångsrikt genomfört projekt för massa- och pappersindustrin över hela världen. Vi är den världsledande konsulten inom skogsindustrin och är en pålitlig partner för våra kunder sedan årtionden.

Vi har djup kunskap inom skogsindustrins hela värdekedja från råvaror och produktion till slutprodukten hos konsumenten. Detta ger en unik grund för att hjälpa våra kunder med långsiktiga investeringsbeslut. Med stort affärs-, teknik- och processkunnande skapar vi lösningar som ger värde för kundes hela investeringslivscykel - både i stora och små projekt.

Vi erbjuder lokal närvaro med globala kompetenser. Detta hjälper oss att optimera vår verksamhet till våra kunders nytta och möjliggör även snabb support till kunden eller projektet när det så behövs.

Massa- och pappersindustrin är till sin natur mycket kapitalintensiv och företagen måste alltid vara på jakt efter sätt att få ut bästa avkastning på sina investeringar. För att möta detta behov, är vårt fokus på att leverera lösningar som håller våra kunder konkurrenskraftiga.

Vi vill tjäna som stöd i våra kunders framgång och gör alltid vårt bästa, med hjälp av lång erfarenhet och förstklassig kompetens, i varje projekt.