Kemi & Bioraffinering

Kemi & Bioraffinering

Oavsett om behovet är oberoende teknisk rådgivning eller en samarbetspartner under ett projekts hela livscykel finns vi till hands för att hjälpa till att hitta rätt slags lösningar.

Varje projekt är unikt, och Pöyry samarbetar med sina kunder för att skapa flexibla lösningar som uppfyller de stränga krav på tillgänglighet, kvalitet och säkerhet som processindustrin möter idag.

Tillsammans hittar vi en lösning för att genomföra projektet framgångsrikt, med socialt och miljömässigt ansvarstagande inkluderat. Vår strävan är att nå planerad produktivitet och lönsamhet genom att arbeta för ett tids- och kostnadseffektivt projekt och långsiktigt säkra och effektiva produktionsanläggningar.

Kemi

Pöyry arbetar i nära samarbete med sina kunder för att garantera projektgenomföranden som uppfyller de extrema krav på säkerhet, kvalitet och tillgänglighet som ställs inom industrin.

Vi har en omfattande projektlednings-, process- och anläggningskompetens inom petroleum-, petrokemisk och kemisk industri.

Bioraffinering

Bioraffinering är ett växande affärsområde inom Pöyry som arbetar med ett brett värdeskapande utifrån förnybara råvaror. Biodrivmedel, biobaserade kemikalier och nya material är exempel på produkter inom området som möter en ökad efterfrågan.