Bergmekanik

Bergmekanik

Kvalificerade experter inom bergteknik och bergmekanik

Våra geologer, bergmekaniker och ingenjörer omfattar ett team av experter som kan tillämpa sina kunskaper i alla typer av gruvprojekt.

 • Berggrundskartering
 • Bergteknisk kartering av tunnel eller dagbrott
 • Bergmekanisk blockmodellering
 • Bergmassansklassificering
 • Statistisk analys av bergmassans hållfasthet
 • Upprättning av bergteknisk databas och samordning
 • Utbildning i bergteknisk kartering och loggning
 • Stabilitetsanalys och design utvärdering
 • 2D och 3D bergmekanisk modellering och simulering
 • Point-load tester
 • Inspektion av vattenfyllda tunnlar med ROV

Mjukvara paket

 • Adamtech 3DM Analyst
 • Autocad
 • Microstation
 • GEOVIA
  • Surpac, GEMS, WhittleItasca
 • Itasca
  • 3DEC, UDEC
  • FLAC3D, FLAC
  • PFC
 • MIDAS
  • Midas FX+
 • Rocscience
  • Phase2
  • Examine3D
  • Dips
  • Unwedge, Swedge
 • Robert McNeel and Associates
  • Rhino3D
 • Leapfrog