Gruv & Metall

Gruv & Metall

Inom gruv- och metallindustrin erbjuder Pöyry konsult- och ingenjörstjänster för samtliga discipliner. Oavsett om det är strategisk rådgivning eller genomförande av omfattande projekt, stöttar vi våra kunder i alla faser av ett projekts livscykel.

Vi bistår gruv- och metallindustrin i sin helhet med tjänster från planering och genomförande, till underhåll av gruvor, anriknings- och smältverk. Inom gruvdrift, mineralbearbetning, metallurgi och industriprocesser, erbjuder vi tjänster i alla faser av ett projekt.

Vi uppmärksammar påverkan på miljö och verkar för effektivisering på alla områden, vilket är prioriterade utgångspunkter i mineralrelaterade projekt. Kvalitet och säkerhet har alltid fokus i vårt arbete.

Att hålla investeringskostnader på en hållbar nivå ingår i vårt grundläggande mål, att våra kunder får bästa möjliga resultat och avkastning på investerat kapital.

Vi kan erbjuda alla för gruv- och metallindustrin nödvändiga tjänster

  • Miljö
  • Teknisk rådgivning
  • Planering och projektering
  • Projektledning

Pöyry har lång erfarenhet av att projektera och leverera kompletta helhetslösningar, inklusive planering och byggledning (EPCM-projekt).

Vi har även mycket stort kontaktnät och lång erfarenhet av samarbete med teknik- och maskinleverantörer till gruvindustrin.