Vattenkraft

Vattenkraft

Pöyry är en global ledare inom vattenkraft. För att utveckla och genomföra vattenkraftprojekt kan vi erbjuda tjänster från förstudie till färdig anläggning.

Vi har planerat vattenkraftsprojekt över hela världen under de senaste hundra åren, mer än 100 000 MW installationskapacitet.

Naturens ökande oförutsägbarhet medför unika utmaningar i att generera förnybar energi på ett lönsamt sätt. Teknisk innovation inom vattenkraft bryter ny mark för att svara på dessa utmaningar. Pöyry ligger i framkant av denna utveckling.

Oavsett om du behöver oberoende teknisk rådgivning eller en partner för projektets livscykel, ger vår omfattande expertis oss möjlighet att anpassa våra tjänster för kundens behov av att identifiera, genomföra och bevara möjligheter till investeringar i vattenkraft.

I samarbete med kund tillför vi best practice, förvärvat genom över 100 års internationell erfarenhet inom vattenkraftprojekt. Vi möjliggör ett framgångsrikt genomförande av projekt, som en pålitlig partner i komplexa situationer.

Projektgenomförande är vår kärnverksamhet där vi fokuserar på sänkta kostnader och riskhantering genom att tillhandahålla de tjänster som krävs - i tid, inom budget och omfattning.

120år

Vi har över 120 års erfarenhet från
projekt inom vattenkraft

Över100GW

Vi har planerat vattenkraftprojekt
över hela världen på över
100 GW installationskapacitet