Kompetens Värmekraft

Kompetens Värmekraft

Pöyry levererar tjänster under samtliga faser i ett projekts eller anläggnings livscykel.

Vår referenslista innehåller allt från tidiga förstudier via investerings- eller reinvesteringsprojekt till avvecklingsprojekt samt olika typer av uppdragsformer såsom exempelvis löpande uppdrag, EPC och EPCM. Många av uppdragen kommer från reinvesterings- eller uppgraderingsprojekt.

Pöyry erbjuder både nationell och internationell expertis inom värme/kyla, värmekraft, kraftvärme, turbiner, rökgasrening, energi- och processeffektivisering (EPE), energigaser, energidistribution samt miljö- och förbränningsteknik.

Våra konsulter har lång erfarenhet i kombination med den senaste tekniken inom de discipliner som värme- och värmekraftsbranschen behöver.

Besiktning av naturgassystem utförs av våra besiktningsmän, med behörighet från Energigas Sverige.