Värmekraft

Värmekraft

Som en av världens ledande konsulter inom energiteknik arbetar Pöyry med hela värdekedjan för el- och värmeproduktion.

Under de senaste tio åren har Pöyry arbetat i värmekraftprojekt med en sammanlagd kapacitet på över 40 000 MWe.

Våra tjänster omfattar utveckling och konstruktion av tekniskt och miljömässigt effektiva värmekraftverk och värmecentraler, anpassade till anläggningsspecifika omständigheter och förhållanden runt om i världen.

Pöyry tillhandahåller också kompletta tjänster för drift och underhåll av värmekraftverk, inklusive tjänster inom energieffektivisering och uppgradering av befintliga anläggningar.

Våra främsta expertområden är

 • Kraftvärmeverk och värmeverk inom energisektorn
 • Kraftvärmeverk inom processindustrin såsom skogsindustrin, kemiska industrin och stålindustrin
 • Fjärrvärme- och fjärrkylsystem

Pöyry har erfarenhet och kompetens av följande bränslen och teknologier

 • Biobränslen såsom till exempel trä- och jordbruksrestprodukter av pulveriserade bränslen, cirkulerande fluidiserande bäddpannor och avfall. Eller flera av de nämnda bränslena i kombination, samt förgasning.
 • Gas- eller bioeldade kombikraftverk
 • Gas- och oljeeldade kondenskraftverk
 • Torv
 • Kol, brunkol

Pöyrys internationella referenslista från de senaste tio åren omfattar som exempel

 • Kombi- och gasturbinanläggningar om 28 000 MW
 • Kol och brunkol om 8 600 MW
 • Oljeeldade anläggningar om 3 000 MW och dieselanläggningar om 560 MW
4400

av dessa är kraftvärmeanläggningar