Kompetens T&D

Kompetens T&D

Våra högkvalificerade konsulttjänster hjälper nätägare världen över att tillhandahålla säkra och tillförlitliga elsystem. Det är genom större helhetsåtaganden som vi fortsätter att skapa morgondagens smartare elnät. Vi levererar tjänster under elsystemets hela livscykel. Från den första studien till en färdig anläggning och vidare genom uppgradering, rasering, återvinning och nyetablering.

Pöyrys huvudsakliga kompetensområden inom Transmission & Distribution

Systemstudier

En grundlig utvärdering av befintlig anläggning är en förutsättning för utbyggnad, optimering, drift och underhåll i ett modernt elnät. Pöyry erbjuder en rad tjänster inom analys och utveckling, som genererar korrekta nätverksmodeller för olika scenarion.

HVDC

High Voltage Direct Current är ett teknikområde som möjliggör transport av el över längre sträckor, med mindre energiförluster. Sedan 1950-talet har Sverige legat i framkant avseende HVDC-teknik och -kompetens. Detta har lett till att våra tjänster varit mycket eftertraktade även på ett globalt plan.

Kraftledningar

Som Sveriges största leverantör av konsulttjänster inom transmission- & distributionsledningar har vi det bredaste tjänsteutbudet och många års erfarenhet inom en rad specialistområden. Detta innebär att vi levererar både helhetsprojekt, liksom specialisttjänster genom en kraftlednings hela livscykel.

Stationer

En av Sveriges ledande leverantörer inom stationsrelaterade tjänster. Vi levererar tjänster genom anläggningens hela livscykel, både inom teknik- och miljösidan. Med vår gedigna erfarenhet och kompetens hjälper vi våra kunder att möta framtidens utmaningar för både primär- och sekundärutrustning.