Transmission & Distribution

Transmission & Distribution

För att garantera en ekonomisk och tillförlitlig strömförsörjning med en alltmer blandad energiproduktion, behöver vi möta utmaningarna inom en föränderlig energisektor

Oavsett behovet av tjänster inom projektets hela livscykel kan Pöyry erbjuda den kunskap som behövs för att fatta långsiktiga beslut och bygga solid infrastruktur inom området transmission och distribution.

Pöyry är en global partner, men vi kan också våra lokala marknader, vi finns nära våra kunder och hjälper dem att efterleva de regler som styr dem. Vår strävan är att stödja våra kunder i en garanterad säker och pålitlig drift av elkraftsystem idag och även i framtiden.

Kunder som vill minska kostnader och optimera tillgångar vänder sig till Pöyry för skarpa lösningar. Från förstklassig engineering till projektgenomförande och design, levererar vi expertis - i tid, inom överenskomna ramar och budget.