Management Consulting - Energi

Energi – Marknad & Strategi

Världens energimarknader genomgår enorma förändringar. Vad sker bortom 2020? Hur ska koldioxidutsläppen kunna minskas utan att lyset släcks?

Framgångsrika marknadsaktörer ligger steget före och anpassar sina strategier, affärsmodeller och verksamheter till att leda en bransch i förändring. I nära samarbete med våra kunder erbjuder Pöyry insiktsfull och oberoende rådgivning om den framtida marknadsutvecklingen, baserad på unik branschkunskap och decennier av erfarenhet.

Som kund till Pöyry tar du del av den samlade kunskapen hos våra konsulter som är specialiserade på energisektorn och som brinner för dina projekt. Vi arbetar nära våra kunder och säkerställer att de resultat vi uppnår tillsammans är varaktiga – från strategiutveckling till implementering, verksamhetförbättring och M&A.

Som företagsledare, investerare eller beslutsfattare kan du förlita dig på att Pöyrys heltäckande strategirådgivning för energisektorn hjälper dig att maximera avkastningen på din investering och att ligga steget före.

70%

Av EU:s ledande energiföretag har 70% valt Pöyry för strategisk rådgivning

Marknad

Oavsett om du analyserar strategier för nya marknader, arbetar med marknadsprognoser eller omformar regelverk är Pöyry din perfekta partner för att ge ökad förståelse för hur marknaden ser ut, fungerar och hur den kommer att utvecklas framöver.

Strategi

Oavsett om du utvecklar marknadsstrategier, lanserar nya produkter och tjänster eller är osäker på hur den framtida marknadsutvecklingen kommer att påverka din verksamhet och bransch, så är Pöyry din naturliga strategipartner.