Kärnkraft

Kärnkraft

Pöyry är en av Europas ledande oberoende ingenjörskonsulter inom kärnkraftssektorn och vår erfarenhet sträcker sig mer än 40 år tillbaka inom detta område. Vår verksamhet inom kärnkraftteknik sysselsätter idag fler än 400 experter i Sverige, Finland, Tyskland, Schweiz, Storbritannien och Ungern.

Pöyry anlitas på återkommande basis av en mängd olika aktörer inom kärnkraftsektorn, såsom kraftproducenter, entreprenörer, offentliga institutioner, reglerande myndigheter och finanssektorn.

Våra tjänster täcker hela livscykeln för en investering inom kärnkraft samt alla relevanta aspekter relaterade till kärnkrafttillgångar och dess ekonomi och omfattar följande

Utveckling 

Konsulttjänster inom strategi-, företags- och organisationsutveckling, platsövervakning och -tjänster, tillståndshantering, konceptutveckling, miljöstudier och utvärderingar.

Projektimplementering

Konsult- och ingenjörstjänster med kompletta ingenjörslösningar eller som specifika expertinsatser inom projektledning, disciplinledning och detaljplanering.

Tillgångshantering

Studier och optimering av befintliga kärnenergitillgångar med fokus på säkerhet, tillgänglighet, underhåll, förlängning av anläggningens livslängd, med mera.

Avveckling

Erfarenhet av den komplexa problematik som är relaterad till avveckling av ett föråldrat kärnkraftverk.