Vindkraft

Vindkraft

Vindkraft är ett snabbt växande hållbart sätt att producera el. Pöyry har genomfört uppdrag inom vindkraft sedan 1992 och våra tjänster täcker alla faser av ett vindkraftprojekt, från första idé till drift och sedan avveckling och repowering.

Våra tjänster

• Konsult- och rådgivningstjänster
• Site-identifiering och urval
• Miljötjänster, tillstånds- och koncessionsprocessen
• Projektutveckling
• Engineering och upphandling
• Byggledning
• Projektledning
• Drift och underhåll
• Vindmätningar

Varje projekt och varje kund är unik och vårt åtagande är att utföra alla projekt med bästa möjliga team och på ett utmärkt sätt. För varje projekt bygger vi ett specialiserat team och utnyttjar etablerade beräknings- och konstruktionsverktyg som WindPro, Windsim och 3D-CAD.

Pöyrys meritlista tillsammans med multidisciplinära och erfarna medarbetare runt om i världen ger möjlighet att erbjuda de tekniska, ekonomiska och miljörelaterade tjänster som behövs för att garantera heltäckande och kostnadseffektiva lösningar.

Våra tjänster är i överensstämmelse med de bästa internationella praxis och standarder.

Rådgivning

Pöyrys konsult- och planeringstjänster omfattar lösningar för alla faser av vindkraftens värdekedja. Vår målsättning är att bistå våra kunder med uppbyggnad av solida och hållbara strategier och framgångsfaktorer för framtiden.

Projektutveckling

Pöyrys tjänster inom projektutveckling omfattar projekt från små enskilda uppdrag till nyckelfärdig anläggning, en portföljutveckling som genererats ur långsiktiga partnerskap.

Projekttjänster

Pöyrys projekttjänster omfattar även byggnationsfasen i ett vindkraftprojekt. Vi projekterar allt från små engångsuppdrag till nyckelfärdiga (EPC, EPCM) lösningar. Vår styrka kommer från en erfaren 
multidisciplinär projektledning, samt globala kontor och partnernätverk.