Solkraft

Solkraft

Solceller och koncentrerad solkraft

Den globala efterfrågan på energi väntas växa med 55% fram till 2030, vilket femdubblar EU: s nuvarande energiförbrukning jämfört med dagens efterfrågan. Denna förväntade tillväxt ställer krav på användning av fossila bränslen och därmed att beslutsfattare tvingas överväga andra kraftkällor. Solenergi kan spela en viktig roll för att möta energibehoven på ett sätt som är miljömässigt hållbart.

Utveckling

  • Marknadsanalys
  • Affärsutveckling

Genomförande

  • Teknisk rådgivning
  • EPC & EPCM

Drift och underhåll

  • Driftoptimering
  • Försäljning av projekt
     

Allmänna tjänster – dedikerade till solenergiindustrin

Pöyry ligger i framkant av solkraftens utveckling. Under de senaste 15 åren har Pöyry varit aktivt involverad i ledande solkraftsprojekt runt om i världen. Pöyrys team av solkraftexperter levererar strategisk och teknisk expertis till kunder i hela värdekedjan av projektets livscykel.

Projektutveckling

Vi erbjuder expertis inom

Projektering & Engineering

Pöyry har utvecklat speciella verktyg för projektplaneringssyften som även används i utvecklingsstadiet, särskilt för optimering av termisk ånga och kombiprocesser.

Projektledning och genomförande

Pöyry erbjuder projekttjänster till ägare och utvecklare av solkraftsprojekt, EPC-entreprenörer, tillverkare, leverantörer av utrustning och finansiärer.