Geotermisk energi

Geotermisk energi

Pöyry erbjuder tjänster för såväl enbart geotermiska projekt som projekt i kombination med kraftverk för annan form av förnybar energi - oberoende av tillverkare eller leverantör.

I geotermiska projekt kan våra specialister inom samtliga discipliner bistå med sin kompetens, exempelvis geofysiker, geologer och experter inom all form av kraftverksdesign. Med vår kunskap om specifika geotermiska frågor, till exempel utvärdering av termalvatten eller val av bästa kylsystem, kommer vi att hitta det mest effektiva systemet och den bäst lämpliga anläggningskonstruktionen.

Våra tjänster i korthet är

  • Beprövade rutiner för projektutveckling
  • Beräkningar av effektivitet och investeringar
  • Validering av geologiska och tekniska analyser och undersökningar
  • Stöd under prospektering
  • Optimerade energikoncept
  • Kraftverk och systemdesign

Allmänna tjänster

Pöyry tillhandahåller tjänster till ägare och utvecklare av geotermiska kraftverksprojekt, EPC-entreprenörer, tillverkare och finansiärer.

Projektutveckling

Pöyry erbjuder expertis inom

Projektering och anläggningskonstruktion

Pöyry erbjuder tjänster inom prospektering och utveckling av kraftverk och tekniska anläggningar. De viktigaste tjänsterna för planering och konstruktion av projekt är

Projektledning och genomförande

Pöyry bistår under projektgenomförandet med multidisciplinära team av specialister och projektledare.