Förnybar energi

Förnybar energi

Den globala efterfrågan på energi kommer att öka med 70% fram till 2050. Att upprätthålla energisäkerhet och skapa en framtid med låga koldioxidutsläpp är betydande utmaningar och förnybar energi spelar en viktig strategisk roll i att möta våra energibehov, nu och i framtiden.

Oavsett vilket typ av oberoende teknisk rådgivning som efterfrågas i projektets hela livscykel, kan vi erbjuda expertis inom utveckling av effektiva förnybara energilösningar, för att identifiera, genomföra och förvalta investeringar i förnybar energi.

Vi arbetar nära och tillsammans med våra kunder, med erfarenhet från över 200 kraftprojekt runt om i världen varje år - inom bioenergi, waste-to-energy, vindkraft, solenergi och geotermisk energi.

Genomförande av projekt är kärnan i vår verksamhet, och ser till att produktivitets- och lönsamhetsmål uppnås - genom att leverera i tid, inom budget och omfattning.

Stöttat fler än250vindkraftprojekt

Bara inom vindkraft har Pöyry stöttat
nordiska kunder att utveckla fler än 250 vindkraftprojekt