BID3 - Pöyrys Elmarknadsmodell

Pöyrys Elmarknadsmodell

BID3 är Pöyrys elmarknadsmodell, som används för att simulera elleveranserna från kraftverk och anläggningar för förnybar energi på elmarknader över hela världen, bland annat till det europeiska nätet och i delar av Sydamerika, Asien och Mellanöstern.

Modellen simulerar alla timmar året, med flera historiska vädermönster, och genererar elpriser för varje timme och land för alla framtida år, samt leveranser och intäkter för varje enskild kraftanläggning.

BID3 används flitigt inom Pöyry, och är den modelleringsplattform som ligger till grund för Pöyrys kvartalsvisa elmarknadsrapporter och genererar elprisprognoser som används av banker, energiföretag, regeringar och projektutvecklare. BID3 är flexibel att använda och innehåller de bästa delarna av Pöyrys tidigare modeller, BID 2.4 och Zephyr.

Nyckelfunktioner

• Sofistikerad vattenkraftmodellering med dynamisk stokastisk programmering för att beräkna optionsvärdet av lagrat vatten.

• Detaljerad modellering av intermittent elproduktion, så som vindkraft och solenergi, så att användarna till fullo kan förstå effekterna av en ökad produktion av förnybar energi och kravet på ökad flexibilitet.

• Ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt,

• Avancerad behandling av kommersiella aspekter

Data finns tillgängliga för alla europeiska marknader (samma data som Pöyry använder för sin kvartalsvisa modellering) och omfattar både konventionell elproduktion och detaljerad vinddata och solenergiprofiler, så att man omedelbart kan få förståelse för resultaten för komplexa marknader.

BID3 finns att köpa och används idag av så väl elproducenter som tillsynsmyndigheter över hela världen. Genom BID3, köper du Pöyrys kompetens och goda rykte inom elmarknadsmodellering.