Miljö

Kemikalier och REACH

Vi har ett komplett utbud av tjänster som gäller kemikalielagstiftningen REACH.

Exempelvis erbjuder vi

  • REACH-registreringar till den europeiska kemikaliemyndigheten
  • Revisioner där vi följer upp företagets lagefterlevnad
  • Strategisk rådgivning vid till exempel produktutveckling, koordinering och ledning av registreringskonsortium av flera företag som är intresserade av registrering av samma ämne
  • Tredjepartsrepresentation i konsortium
  • Dokumentering att företaget uppfyller exponeringsscenarier för inköpt och egentillverkade kemikalier
  • Utfärdande av säkerhetsdatablad och översättningar av dessa till ett stort antal språk

Vi erbjuder även

  • Utbildningar om kemikalielagstiftningen REACH
  • Vidareutbildning för kemikaliegrupper
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete eller anpassad miljöutbildning efter behov